Dogrzewacze do silników Diesla


Od pewnego czasu producenci samochodów oferują pojazdy napędzane silnikami wysokopręż­nymi z bezpośrednim wtryskiem paliwa takie jak TDi, D4D, JTD, CDTi itp. Współczesne silniki die­sla charakteryzują się niskim zużyciem paliwa, wysokim momentem obrotowym, niewielką emis­ją spalin i cząstek stałych. Czy są idealne?

Wszystkie te silniki, bez względu na wytwórcę, mają jedną podstawową wadę - powoli się nagrze­wają. Niedobór ciepła do szybkiego nagrzania kabiny i silnika można zauważyć już w temperaturach poniżej 10°C.

Aby zapobiec zjawisku niedostatku ciepła producenci stosują grzałki elektryczne wbudowane w układ chłodzenia lub bardziej efektywne rozwiązanie - dogrzewacze. Ich zadaniem jest uzupełnienie deficytu ciepła, wynikającego z niskiej temperatury otoczenia w początkowej fazie jazdy i szybkie dogrzanie sil­nika do nominalnej temperatury pracy oraz kabiny do warunków optymalnej termiki. Dogrzewacz załącza się automatycznie, wkrótce po uruchomieniu silnika, jeśli temperatura otoczenia jest niźsza niż 10°C, a temperatura silnika poniżej 60°C. Przy niewielkim poborze energii elektrycznej, rzędu 10-50 W oraz minimalnym zużyciu paliwa dogrzewacz dostarcza nawet 5000 W energii cieplnej. Jeśli w Wa­szym samochodzie jest już zamontowany firmowy dogrzewacz można stosunkowo tanio i łatwo rozbu­dować go do funkcji pełnego ogrzewania.

Często właściciel auta zupełnie nie zdaje sobie sprawy z faktu posiadania dogrzewacza. Wynikiem tego jest sytuacja taka, że w przypadku jego awarii kierowca i pasażerowie narażeni są na zimno w kabinie a samochód na szybkie zużycie silnika. Wadą dogrzewacza montowanego fabrycznie jest to, że niestety nie można go uruchomić podczas postoju pojazdu, podczas gdy sil­nik jest wyłączony. Chociażby rano przed wyjściem do pracy.

Rozwiązaniem tego problemu jest montaż zestawu rozbudowującego. W tym przypadku możemy zaadaptować dogrzewacz do peł­nego ogrzewania postojowego często określanego mianem „webasto”. Montując w układzie dogrzewacza zegar, układ sterujący i pompę wodną zmieniamy dogrzewacz w urządzenie grzewcze z funkcją ogrzewania postojowego. Mamy wtedy komfortową sytuację gdyż uruchamiając ogrzewanie przy pomocy zegara lub zdalnego sterowania możemy ogrzać wnętrze pojazdu i silnik jeszcze przed wyruszeniem w drogę.

Aby poprawić sobie komfort w zimne dni zapraszamy do konsultacji z naszym zespołem i odwiedzenia naszego warsztatu.